BIZNES
ZA 10 000 ZŁ?

Stava - franczyza

argumentów dlaczego ze Stava jest to możliwe

9

1

Podstawowym narzędziem pracy kurierów jest pojazd - przeważnie są to samochody. Dopuszczamy możliwość wyposażenia oddziału w jednoślady, jednak każdorazowa decyzja wymaga głębszej analizy.

Pojazdy można pozyskać na 3 sposoby:

Samochody

NA START:

0 zł

Leasing / najem*

  • zakupić za gotówkę (wiąże się to z koniecznością posiadania odpowiednio wyższego kapitału)
  • skorzystać z oferty najmu
  • skorzystać z oferty leasingu

* Centrala Stava wynegocjowała specjalne warunki dla swoich franczyzobiorców, w których jest ponad 40 odstępstw od standardowej umowy najmu / leasingu. Ponadto, centrala Stava może udzielić poręczenia dla swojego franczyzobiorcy, dzięki czemu nie musi on wpłacać opłat wstępnych za samochody.

2

Sprzęt niezbędny do rozpoczęcia działalności gastro-kurierskiej dzieli się na dwie grupy:

Wyposażenie
NA START:

1 zł

Wynajem

  • pierwszą z nich jest wyposażenie niezbędne kurierom do wykonywania ich obowiązków, w którego skład wchodzą: torby do transportu żywności, terminale płatnicze, telefony komórkowe i odzież robocza.
  • drugą grupą wyposażenia są przedmioty potrzebne przedsiębiorcy do wykonywania codziennych obowiązków takie jak: drukarka, komputer itp.

Całe to wyposażenie możesz wynająć z centrali Stava, przy czym opłata za najem przez pierwsze sześć miesięcy wynosi tylko 1 zł. Robimy to, abyś mógł w tym czasie zbudować rentowny oddział z odpowiednią skalą.

3

Do prowadzenia oddziału Stava wystarczy jednoosobowa działalność gospodarcza, która nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości. Dlatego księgowość nie pociąga za sobą wysokich kosztów. System Stava dokonuje większość obliczeń oraz rozliczeń, a także służy do monitorowania cashflow w firmie.


Niezbędne czynności księgowe to koszt, który zaczyna się od ok. 150 zł przy rozpoczęciu działalności i rośnie wraz z rozwojem oddziału. Przykładowo, w oddziale ze skalą ok. 200 dowozów koszty księgowości powinny oscylować w granicy 300 - 500 zł miesięcznie.

Księgowość

NA START:

150-200 zł

miesięcznie

4

Franczyza Stava nie jest "typowym" biznesem, w którym przyjmuje się klientów w biurze. Biuro służy naszym franczyzobiorcom jako magazyn na sprzęt (kluczyki do pojazdów, telefony, terminale, itp.), a także jest to miejsce, w którym można spotkać się ze swoimi pracownikami, porozmawiać, przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną itp.


Przy otwieraniu działalności nie ma potrzeby organizowania swojego biura, ponieważ wszystkie powyższe działania można wykonywać poza nim. Dopiero przy większej skali (Stava przyjęła granicę 5-ciu samochodów) niezbędne jest pozyskanie odpowiedniego biura, natomiast koszt jego użytkowania, wraz z parkingiem, nie powinien przekraczać 1 000 zł. miesięcznie.

Biuro

NA START:

0 zł

5

System Stava umożliwia franczyzobiorcy zarządzanie oddziałem w 100% samodzielnie. Wiele działań wykonywanych jest w pełni automatycznie, a rolą franczyzobiorcy jest przede wszystkim nadzór.


Brak doświadczenia w rekrutacji czy w zarządzaniu pracownikami (HR & kadry), nie jest żadną przeszkodą w prowadzeniu swojego biznesu. System Stava podpowiada w jaki sposób przeprowadzić rekrutację prowadząc naszego franczyzobiorcę krok po kroku przez cały ten proces. Znajdują się w nim również wszystkie niezbędne wzory dokumentów.

Administracja & HR

0 zł

6

Stava postanowiła całkowicie znieść opłaty wstępne - czyli opłaty jakie ponosi się za przystąpienie do sieci, dostęp do know-how oraz innych korzyści płynących ze współpracy franczyzowej.


Przystąpienie do sieci Stava jest bezpłatne i nie wymaga zaciągania kredytów czy długoterminowych zobowiązań.

Opłata wstępna

OD 09.2021:

0 zł

7

Zależy nam na tym, abyś mógł samodzielnie zarządzać swoim oddziałem Stava. Dlatego przykładamy szczególną uwagę do procesu wdrażania i otwarcia oddziału. Każdy franczyzobiorca przechodzi przez system szkoleń. Są to między innymi szkolenia:

Szkolenia i wsparcie

0 zł

NA START:

Oprócz tego otrzymujesz pomoc opiekuna regionalnego, który wspiera Cię na każdym etapie otwierania i prowadzenia biznesu.

  • onboarding (szkolenie w jednym z wzorcowych oddziałów Stava w Polsce)
  • z zakresu koordynacji
  • teoretyczne - sprzedaż oraz kalkulacja
  • praktyczne - sprzedaż i przygotowywanie ofert
  • z obsługi systemu Stava oraz Stava Finance

8

Narzędzie, które stworzyliśmy sami od podstaw, odpowiedzialne za przyjmowanie i rozdzielanie zadań Twoim kurierom. To dzięki niemu możesz uzyskać lepsze wyniki niż inni angażując do pracy mniej osób. Cała logistyka zaprogramowana jest tak, aby działała bez ingerencji franczyzobiorcy a nad prawidłowością działania czuwa zespół koordynatorów.


Narzędzia administracyjne zawarte w systemie pozwalają prowadzić oddział bez konieczności zatrudniania pracowników do prowadzenia kadr, opieki nad sprzętem itp., a narzędzia do monitorowania cash-flow firmy - ułatwiają zarządzanie finansami.

System IT

NA START:

0 zł

9

Na start nie ponosisz praktycznie żadnych kosztów.

Opłaty bieżące wynikają ze wspólnej marży dla Twojego klienta, tak więc ponosisz je tylko wtedy, kiedy realizujesz zlecenia generując zysk. Marża dzielona jest w proporcji 2:1 na korzyść franczyzobiorcy.


Pozostałe koszty pojawiają się dopiero po pierwszym miesiącu, kiedy sprzęt wygeneruje przychód.


Bieżące opłaty

0 zł

NA START:

Stava S.A.


ul. Kowalska 1

45-588 Opole, Polska

KRS: 0000867888

NIP: 7543071410

REGON: 161514837

© Stava 2014 - 2021